Geschiedenis

De beginjaren (1985-1993).
In 1985 was er geen vipassana centrum in Brussel. De weinige mensen die in deze praktijk geïnteresseerd waren, gingen naar de Cambodjaanse pagode in Elsene; de jonge bhikkhu die er de leiding had, was een mediteerder, een kans voor allen die in deze praktijk geïnteresseerd waren.
Dr Rewata in de meditatiezaal van Brussel in 1996
In die tijd gaf de Eerwaarde Rewata Dhamma, die sinds 1975 directeur was van de Boeddhistische Vihara van Birmingham, onderricht in het Tibetaans Centrum op de Capouilletstraat; hij was goed op de hoogte van de Europese mentaliteit. Zijn grote eruditie maakte hem tot een leraar van hoog niveau, die in staat was de leer van de Boeddha in een voor westerlingen toegankelijke taal over te brengen. Hij beloofde onze kleine groep beginners regelmatig terug te komen naar België en zo werd de Dhamma Groep geboren.
De bijeenkomsten werden eenmaal per week gehouden in de Hertoginnestraat te Brussel om te mediteren en te luisteren naar de kostbare voordrachten van de leraar. Deze internationaal vermaarde Birmese monnik was de geestelijk leidsman van de groep tot aan zijn dood in 2004.

Dat waren heroïsche tijden: mediteerders waren schaars, plaatsen om te oefenen des te meer! Er werden intensieve vipassana-meditatieretraites georganiseerd in het Centrum voor Tibetaanse Studies in de Capouilletstraat, in de ambassade van Sri Lanka, in de Vietnamese Linh Son-pagode, in de Trappistenabdij van Scourmont in de Ardennen, en zelfs in de Hertoginnestraat, de privé-woning van de familie Vandergucht, die op de een of andere manier werd omgebouwd tot een verblijfplaats! Uiteindelijk zou een klein chalet, verloren in de bossen van Oignies-en-Thiérache, het “Woudklooster” van Dhamma-groep worden.

Het huisje in de bossen en de school van Mahasi Sayadaw (1993-2003).
Sinds 1993 beschikt Dhamma Groep over een eigen plek om weekends en meditatieretraites te organiseren: een chalet dat plaats biedt aan een tiental deelnemers. Dhamma Groep opereerde toen privé, op een traditionele manier maar met veel “saddha” (vertrouwen). In de loop der jaren vermenigvuldigden de activiteiten zich en het aantal mediteerders bleef toenemen.
Het huisje van Oignies-en-Thiérache in 1999
U Kundala – Oignies 1999
Terzelfder tijd werden in Europa, Japan en Amerika missies georganiseerd door de zeer meditatieve school van Mahasi Sayadaw om de Dhamma te verspreiden (Dhammadhuta). In dit kader vond in 1999 een eerste 15-daagse retraite plaats onder leiding van de Eerwaarde U Kundala, een directe leerling van Mahasi Sayadaw. Deze monnik, die in heel Birma zeer vereerd was, heeft aldus een lange reeks retraites op gang gebracht, geleid door leraren die aan deze school zijn opgeleid en die nog steeds positief reageren op onze uitnodigingen.
Op 7 maart 2003 werd de groep opgericht als vzw., met als doel het bevorderen van alle activiteiten die verband houden met de leer van de Boeddha en meer in het bijzonder de satipatthana-vipassana meditatiemethode zoals die in Birma wordt beoefend.

De groep had nu een juridisch bestaan, een dozijn effectieve leden en een raad van bestuur. Als lid van de Belgische Boeddhistische Unie (UBB) kon zij de rijke vipassana-traditie van Birma de plaats geven die zij verdiende. Marie-Cécile Forget was haar eerste voorzitster. In 2004 verleende de Eerwaarde Rewata Dhamma haar de titel van “kammathanacariya“, meditatieleraar, en gaf haar de boeddhistische naam Dhammadinna.

Het centrum van Rivière (2003-2011)
Sayadaw U Ottaranyana in Rivière in 2006
In 2003 vond de Dhamma Groep een nieuwe locatie voor haar residentiële activiteiten: een cluster van gebouwen gelegen in Rivière, een rustige en bosrijke omgeving, gemakkelijk bereikbaar met de auto of met de trein.
De stichter van de groep, de eerbiedwaardige Rewata Dhamma gaf het zijn naam: “Dhammaramsi” (Licht van de Dhamma), “Vipassana Traditie van Birma”, om duidelijk de verbinding aan te geven van de plaats met de rijke Birmese traditie.
De opvolger van de Eerwaarde Rewata Dhamma in Birmingham, de Eerwaarde U Ottaranyana, zou het werk van zijn illustere voorganger voortzetten. Vandaag de dag komt hij nog steeds twee keer per jaar naar Dhammaramsi, voor een Abhidhamma-vipassana retraite in november en een Metta retraite in augustus.

In 2006 aanvaardde Sayadaw U Paññathami, een leerling van Sayadaw U Pandita uit Yangon, de opvolging van de Eerwaarde Rewata Dhamma als spiritueel directeur van Dhamma Groep. Gedurende tien jaar zal hij elk jaar retraites van twee en vervolgens drie weken leiden en het centrum onophoudelijk steunen. Om gezondheidsredenen kan hij vandaag niet meer komen, maar soms geeft hij nog les via videoconferentie vanuit het verre Australië waar hij verblijft.

De groei (2011-2021).
Nieuwe meditatiezaal in 2020
Beetje bij beetje wordt de capaciteit van het centrum uitgebreid: in 2012 wordt een refter gebouwd in de “Forge” en in 2020 een nieuwe meditatieruimte onder het dak van de oude “Ferme du Moulin”. Niettemin is de groep, om de gemoedelijke sfeer van de intensieve retraites te handhaven, voornemens het aantal deelnemers te beperken tot 35 personen, met inbegrip van het team van vrijwilligers.
Sinds 2011 heeft Sayadaw U Thuzana ons vereerd met zijn steun. Hij leidt een drie weken durende retraite die een trouw publiek aantrekt, vooral uit de buurlanden. Zijn begeleiding wordt bijzonder op prijs gesteld. Sayalay Daw Vajiranyani levert ook een bijdrage door elk jaar een retraite van twee weken te leiden in Dhammaramsi. Als westerling die gedurende 30 jaar in Birma is opgeleid, is zij een ideale doorgeefluik tussen de twee culturen. Sayadaw U Nanujjota leidt hier ook een jaarlijkse retraite. Hij heeft een zeer lange ervaring in het begeleiden van mediteerders en zijn onderricht ligt in de lijn van dat van Sayadaw U Pandita.
Sayadaw U Thuzana april 2019
De activiteiten van het centrum zijn belangrijker geworden, de retraites zijn langer en talrijker: jaarlijks vinden er vijf retraites plaats onder leiding van hooggekwalificeerde leraren. Er worden veel weekenden en dagen georganiseerd. De meditatieavonden vinden één tot drie keer per week plaats in Brussel, Rivière en Luik. In de nieuwe bibliotheek worden studiecycli en cursussen pali georganiseerd. Vandaag de dag bloeien er over de hele wereld verschillende verenigingen die de vipassana-techniek populariseren; de Mindfulness technieken onder anderen putten er hun inspiratie uit. Onze vereniging wil doorgaan in het kader van de leer van de Boeddha die vooral gericht is op de bevrijding van het lijden.
Het tijdperk van de pioniers loopt ten einde, een nieuw tijdperk breekt aan.