Privacybeleid

Persoonsgegevens (meestal aangeduid als “gegevens” hieronder) zullen alleen door ons worden verwerkt voor zover nodig en met het oog op het verstrekken van een functionele en gebruiksvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud ervan, en de diensten die daar worden aangeboden.

Per Art. 4 nr. d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “de AVG” genoemd) verwijst “verwerking” naar elke bewerking of reeks bewerkingen zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing, wijziging, ophalen, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door transmissie, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, uitlijnen, of combineren, beperking, verwijdering of vernietiging uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de reikwijdte, het doel, de duur en de rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens, hetzij onder eigen controle, hetzij in samenwerking met anderen. We informeren u hieronder ook over de onderdelen van derden die we gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat derden ook gegevens verwerken die zij verzamelen en controleren.

Ons privacybeleid is als volgt gestructureerd:

Ik. Informatie over ons als controllers van uw gegevens
Ii. De rechten van gebruikers en betrokkenen
Iii. Informatie over de gegevensverwerking

I. Informatie over ons als controllers van uw gegevens

De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de “controller”) met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Dhammaramsi Centrum
22 Route d
e Floreffe
5170
RIVIERE
B
elgië

Telefoon: +32 (0) 474590021
E-mail: < at > info dhammagroupbussels.be

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Dhammaramsi Centrum
22
Route de Floreffe
5170 RI
VIERE
België

Telefoon: +32 (0) 474590021
E-mail: < at > info dhammagroupbussels.be

Ii. De rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de gegevensverwerking die hieronder nader moet worden beschreven, hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  • bevestiging van de verwerking van gegevens over deze gegevens, informatie over de gegevens die worden verwerkt, verdere informatie over de aard van de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook art. 15 AVG);
  • onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of in te vullen (zie ook art. 16 AVG);
  • de onmiddellijke schrapping van de gegevens over hen (zie ook art. 17 DSGVO), of, als verdere verwerking noodzakelijk is, zoals bepaald in art. 17 Para. 3 GDPR, om deze verwerking per art te beperken. 18 AVG;
  • kopieën van de gegevens betreffende hen te ontvangen en/of door hen te verstrekken en om dezelfde door te geven aan andere aanbieders/controllers (zie ook art. 20 GDPR);
  • klachten indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de gegevens daarover door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 AVG).

Bovendien is de voor de verwerking van de verwerking van dezelfde gegevens per art verplicht alle ontvangers aan wie hij gegevens verstrekt over dergelijke correcties, schrappingen of beperkingen die zijn opgelegd aan de verwerking ervan. 16, 17 para. 1, 18 GDPR. Deze verplichting is echter niet van toepassing indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Toch hebben gebruikers recht op informatie over deze ontvangers.

Ook onder Art. 21 GDPR, gebruikers en betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke op grond van art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Met name is een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op directe reclame toegestaan.

III. Informatie over de gegevensverwerking

Uw gegevens die worden verwerkt wanneer u onze website gebruikt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel voor de opslag niet meer van toepassing is, mits het schrappen van hetzelfde niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen of tenzij hieronder anders bepaald.

Servergegevens

Om technische redenen worden de volgende gegevens die door uw internetbrowser naar ons of naar onze serverprovider worden verzonden, verzameld, met name om een veilige en stabiele website te garanderen: deze serverlogbestanden registreren het type en de versie van uw browser, het besturingssysteem, de website waar u vandaan kwam (verwijzende URL), de webpagina’s op onze bezochte site, de datum en het tijdstip van uw bezoek , evenals het IP-adres van waaruit u onze site hebt bezocht.

De aldus verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet in combinatie met andere gegevens.

De basis voor deze opslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden binnen zeven dagen verwijderd, tenzij voortdurende opslag vereist is voor bewijsdoeleinden. In dat geval worden alle of een deel van de gegevens van verwijdering uitgesloten totdat het onderzoek naar het desbetreffende incident definitief is opgelost.

Cookies

a) Sessiecookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door uw browser op uw computer zijn opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde specifieke informatie over u, zoals uw browser, locatiegegevens of IP-adres.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger, waardoor we bijvoorbeeld onze website in verschillende talen kunnen weergeven of een winkelwagenfunctie kunnen aanbieden.

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is art. 6 Para. 1 lit.b) GDPR, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen om contractuele relaties te initiëren of te verwerken.

Als de verwerking niet dient om een contract te initiëren of te verwerken, ligt ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR.

Wanneer u uw browser sluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden

Indien nodig kan onze website ook cookies gebruiken van bedrijven waarmee we samenwerken met het oog op het adverteren, analyseren of verbeteren van de functies van onze website.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, met name voor de juridische basis en het doel van het verzamelen en verwerken van gegevens van derden die via cookies zijn verzameld.

c) Cookies uitschakelen

U het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. U de browser ook gebruiken om cookies te verwijderen die al zijn opgeslagen. De vereiste stappen en maatregelen variëren echter, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Als u vragen heeft, u gebruik maken van de Help-functie of raadpleeg de documentatie voor uw browser of neem contact op met de maker voor ondersteuning. Browserinstellingen kunnen niet voorkomen dat zogenaamde flashcookies worden ingesteld. In plaats daarvan moet je de instelling van je Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn ook afhankelijk van de Flash-speler die u gebruikt. Als u vragen heeft, u gebruik maken van de Help-functie of raadpleeg de documentatie voor uw Flash-speler of neem contact op met de maker voor ondersteuning.

Als u de installatie van cookies voorkomt of beperkt, zijn niet alle functies op onze site volledig bruikbaar.

Contact

Als u contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u verstrekt gegevens gebruikt voor de verwerking van uw verzoek. We moeten deze gegevens hebben om uw vraag te kunnen verwerken en beantwoorden; anders kunnen we het niet volledig of helemaal niet beantwoorden.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 para. 1 lit.b) GDPR.

Uw gegevens worden verwijderd zodra we uw vraag volledig hebben beantwoord en er geen verdere wettelijke verplichting is om uw gegevens op te slaan, zoals wanneer een bestelling of contract daaruit voortvloeit.

Facebook

Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, hebben we een aanwezigheid op het Facebook-platform.

Op dit social media platform zijn we medeverantwoordelijk voor Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook is bereikbaar via dit contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in een overeenkomst over de respectieve verplichtingen in de zin van de AVG. Deze overeenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd, is beschikbaar op de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De wettelijke basis voor de verwerking van de resulterende en vervolgens openbaar gemaakte persoonsgegevens is art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en promotie van onze producten en diensten.

De wettelijke basis kan ook uw toestemming per art zijn. 6 para. 1 lit. een GDPR die aan de platformexploitant wordt toegekend. Per Art. 7 para. 3 GDPR, u deze toestemming met de platformoperator op elk moment intrekken met toekomstig effect.

Bij de toegang tot onze online aanwezigheid op het Facebook-platform zal Facebook Ireland Ltd. als exploitant van het platform in de EU uw gegevens verwerken (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, IP-adres, enz.).

Deze gegevens van de gebruiker worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze aanwezigheid op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en voor het aanmaken van gebruikersprofielen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. advertenties aanbieden, zowel binnen als buiten Facebook op basis van uw interesses. Als je bent ingelogd op Facebook op het moment dat je onze site bezoekt, zal Facebook Ireland Ltd. deze gegevens ook koppelen aan je gebruikersaccount.

Als u contact met ons opneemt via Facebook, worden de persoonsgegevens die uw op dat moment verstrekt, gebruikt om het verzoek te verwerken. We zullen deze gegevens verwijderen zodra we volledig hebben gereageerd op uw vraag, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren, zoals voor latere vervulling van contracten.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies instellen bij het verwerken van uw gegevens.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te plaatsen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. De instructies om dit te doen zijn afhankelijk van de browser en het systeem wordt gebruikt. Voor Flash-cookies kan de verwerking niet worden voorkomen door de instellingen in uw browser, maar door de juiste instellingen in uw Flash-speler te maken. Als je de installatie van cookies voorkomt of beperkt, zijn niet alle functies van Facebook volledig bruikbaar.

Details over de verwerkingsactiviteiten, de onderdrukking ervan en het verwijderen van de door Facebook verwerkte gegevens vindt u in zijn privacybeleid:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het kan niet worden uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook in de Verenigde Staten zal plaatsvinden door Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025.

Social media links via graphics

We integreren ook de volgende social media sites in onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde afbeelding van de betreffende site. Het gebruik van deze afbeeldingen die op onze eigen servers zijn opgeslagen, voorkomt dat de automatische verbinding met de servers van deze netwerken voor hun weergave wordt weergegeven. Alleen door op de bijbehorende afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de service van het betreffende sociale netwerk.

Zodra u klikt, kan dat netwerk informatie opnemen over u en uw bezoek aan onze site. Het kan niet worden uitgesloten dat dergelijke gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

In eerste instantie bevatten deze gegevens zaken als uw IP-adres, de datum en het tijdstip van uw bezoek en de bezochte pagina. Als u echter bent aangemeld bij uw gebruikersaccount op dat netwerk, kan de netwerkbeheerder de verzamelde informatie over uw bezoek aan onze site toewijzen aan uw persoonlijke account. Als u interactie hebt door op Vind ik leuk, delen, enz. Om dit te voorkomen, moet je je afmelden bij je social media-account voordat je op de afbeelding klikt. De verschillende sociale media netwerken bieden ook instellingen die u dienovereenkomstig configureren.

De volgende sociale netwerken worden geïntegreerd in onze site door gekoppelde afbeeldingen:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

Facebook-plug-in

Onze website maakt gebruik van de plug-in van het sociale netwerk van Facebook. Facebook.com is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In de EU wordt deze dienst ook geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna “Facebook” genoemd.

De rechtsgrondslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies is beschikbaar bij Facebook op

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s die u op onze website bezoekt, downloadt uw browser een pictogram voor de plug-in van de servers van Facebook in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website vastgelegd.

Als je bent ingelogd op Facebook tijdens het bezoeken van een van onze aangesloten websites, wordt de informatie die door de plug-in van je specifieke bezoek wordt verzameld, herkend door Facebook. De verzamelde informatie kan vervolgens worden toegewezen aan je persoonlijke account op Facebook. Als je bijvoorbeeld de facebook-vind-ik-leuk-knop gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in je Facebook-account en gepubliceerd op het Facebook-platform. Als je dit wilt voorkomen, moet je je afmelden bij Facebook voordat je onze website bezoekt of een add-on voor je browser gebruiken om te voorkomen dat de Facebook-plug-in wordt geladen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en uw rechten en beschermingsopties in het privacybeleid van Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: Google).

De Google Analytics-dienst wordt gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. De wettelijke basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze site.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, plaats, tijd of frequentie van uw bezoek aan onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie, waarbij Google het IP-adres binnen de EU of de EER afkapt voordat het naar de VS wordt verzonden.

De op deze manier verzamelde gegevens worden door Google op hun beurt gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en wat de bezoekers daar eenmaal doen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website en van het internet in het algemeen.

Google geeft aan dat het uw IP-adres niet zal verbinden met andere gegevens. Daarnaast geeft Google meer informatie over zijn praktijken op het gebied van gegevensbescherming op

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,

inclusief opties die u kunt uitoefenen om dergelijk gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google een opt-out add-on aan op

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

met verdere informatie. Deze add-on kan worden geïnstalleerd op de meest populaire browsers en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert Google Analytics’ JavaScript (ga.js) dat er geen informatie over het bezoek aan de website moet worden doorgegeven aan Google Analytics. Dit verhindert echter niet dat informatie naar ons of naar andere webanalysediensten die wij eventueel gebruiken, wordt doorgestuurd, zoals in dit document is beschreven.

Model Gegevensbeschermingsverklaring voor Anwaltskanzlei Weiß & Partner